Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

Prishtina, hartë e qytetit 1:10 000 : hartë rrugore dhe turistike : hartë e qytetit 1:10 000 = Prishtina, city map 1:8 000 : road and touristic map : city map 1:10 000 Princeton University Restricted content