Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

A map of Turkey in Asia : containing the countries of Anadoli, Carman, Roum, Georgia Armenia, Kurdistan, Algezira, Syria, &c. Princeton University Public content