Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

Azärbaycan Respublikası : ümumcoǧrafi mä'lumat xäritäsi / xäritä 1992-ci ildä Bakı kartoqrafiya fabrikindä Naşra hazırlanmış vä çap edilmişdir ; redaktorlar--S.H. Abuşov, İ.V. Konovalova, A.V. Zıkina. Princeton University Restricted content