Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

Slovenija, tourist map : 1:500 000 = Slovenija, touristische Karte : 1:500 000 / zasnova in redakcija, Prof. dr. Branko Rojc ; kartografska obdelava in priprava za tisk, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG ... ; vodstvo izvedbe, Nevenka Rozman ; relief, Irena Schiffrer. Princeton University Restricted content