Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

Ware affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot eylant Java anno 1669 Princeton University Public content