Digital Maps and Geospatial Data | Princeton University

'T NOORDER DEEL van AMERIKA Door C. Kolumbus in zyn Eerste Togt Ontdekt en desselfs Kusten en Voor-Eylanden een en andermaal bevaaren. Stanford University Public content